Podmioty sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Podmioty sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną

Profilaktyczną opiekę zdrowotną swoich pracowników pracodawca może realizować za pośrednictwem służby medycyny pracy oraz publicznych lub prywatnych placówek ochrony zdrowia.

 

Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, czyli przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Prawo wyboru podstawowej jednostki służby medycyny pracy należy do pracodawcy, który powinien jednak współdziałać w tym zakresie z przedstawicielami pracowników.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości