Wolność jednostki - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wolność jednostki

Wolność jednostek nie jest czymś stałym, przeciwstawnym władzy (liberalizm), nie posiada definitywnej, pozahistorycznej natury, lecz, jako kategoria historyczna, stanowi produkt czy raczej uboczny efekt polityczno-dyscyplinarnej konstytucji podmiotu, związanych z nią historycznych reżimów subiektywizacji- toteż „wolność jest praktyką”, nieustannie zagrożoną możliwością, a nie czymś danym i zastanym. Jako owa autonomiczna nadwyżka stosunków władzy, swój najwyższy wyraz znajduje  ona w wyrywającej jednostkę z przymusu władzy zdolności panowania nad sobą, aktywnego kształtowania siebie w oparciu o ustanowione przez siebie reguły.

Foucault nadaje koncepcji istnienia estetycznego sens krytyczny, nie zaś zachowawczy, celem estetycznej heroizacji siebie  jest bowiem estetyczne przeobrażenie życia codziennego, walka przeciwko dyscyplinarnym strategiom subiektywizacji i normalizacyjnym standardom tożsamości chodzi o „wyzwolenie nas zarówno od państwa, jak i od typu indywidualizacji, który jest związany z państwem”.

W swoich dalszych wywodach w „Nadzorować i karać” Foucault skupia się na koncepcji Panoptykonu.[1] Panoptykon jest ideą więzienia, w którym każdy z więźniów może być w każdej chwili zaobserwowany nie będąc w danym momencie tego świadom. Ma on jednak świadomość tego, że taka możliwość (obserwacji go) istnieje i że gdyby ktoś go obserwował, on by nie zdawał sobie z tego sprawy. Więzień jest tutaj odcięty od wiedzy. Druga strona ma tutaj pełną wiedzę. Dzięki temu władza umieszczona zostaje w samym więźniu, który wiedząc, iż być może właśnie się go obserwuje będzie ją samodzielnie nad sobą sprawował. Władza staje się łagodna, nie potrzeba krat i łańcuchów jedynym wymaganiem jest odpowiednia architektura umożliwiająca nieustanną obserwację. Oczywiście koncepcja Panoptykonu znajduje szersze zastosowanie niż tylko więzienie. Jego procedury stają się powszechne - w więzieniu mają po prostu uprzywilejowane miejsce.[2][1] M. Foucault, Nadzorować i karać, op. cit., s. 196.

[2] M. Foucault, Nadzorować i karać, op. cit., s. 242.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości