Jak przygotować sprawozdanie finansowe - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Jak przygotować sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe powinny mieć następujące zasadnicze cechy jakościowe:

 

·            zrozumiałość dla użytkowników;

 

·            istotność, tj. zawierać informacje użyteczne na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych;

 

·            wiarygodność, tj. przedstawiać dane wolne od materialnych błędów i stronniczości;

 

·            porównywalność, tj. umożliwiać użytkownikom porównywanie danych w czasie, które pozwolą na poznanie trendów rozwojowych.

 

W celu ustalenia prawidłowości i rzetelności rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, zawarte w nim dane poddaje się badaniu przeprowadzonemu przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rachunkowości, tj. biegłych rewidentów.[1] Orzeczenie biegłego, w którym nie zgłasza zastrzeżeń i wyraża opinię, że sprawozdania finansowe dają prawdziwy i uczciwy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wyników jego działalności w okresie objętym sprawozdaniem, stwarza podstawę zaufania do informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.[2]

 

 


[1] L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa 1999, s. 41.

[2] J. Szczepaniak, Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, Łódź 1994, s. 11.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości