Z czego lepiej skorzystać z rękojmi, czy gwarancji? - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Z czego lepiej skorzystać z rękojmi, czy gwarancji?

Od 1996 r. konsument ma prawo wyboru między realizacją uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Z uprawnień tych można korzystać jednocześnie, ale nie łącznie, np. jeśli konsument naprawia telewizor w ramach gwarancji, to w stosunku do tej samej wady nie będzie mógł korzystać z rękojmi, ale do każdej innej wady tak.

Poniżej przedstawione zostanie zestawienie wskazujące różnice pomiędzy istotą obu przedstawianych instytucji prawa cywilnego.

 

 

Rękojmia

Gwarancja

powstaje:

- z mocy prawa

- dobrowolna, powstaje po wydaniu dokumentu gwarancyjnego

odpowiada:

- sprzedawca

- gwarant (m.in. producent, hurtownik, dealer, sprzedawca)

czas trwania:

- 1 rok lub 3 lata

- określony w karcie gwarancyjnej lub 1 rok

przedłużenie terminu:

- terminu nie przedłuża się

- możliwość przedłużenia terminu (o czas kiedy konsument nie mógł korzystać z towaru z powodu jego wadliwości, np. towar pozostawał w serwisie) lub liczenia go od nowa

uprawnienia konsumenta:

- odstąpienie od umowy (z zastrzeżeniem art. 560 i 561 k.c.)
- obniżenie ceny
- wymiana
- usunięcie wad

- określone w karcie gwarancyjnej
lub
- usunięcie wad ewentualnie wymiana

o sposobie załatwienia reklamacji decyduje:

- konsument (z zastrzeżeniem art. 560 i 561 k.c.)

- gwarant

Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu.

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości