Zasiedzenie służebności gruntowej - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Zasiedzenie służebności gruntowej

Stosownie do art. 292 KC możliwe jest nabycie służebności gruntowej przez zasiedzenie, jeżeli polega ona na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Urządzenie to musi być wykonane przez posiadacza służebności i powinno być widomym znakiem ostrzegającym właściciela nieruchomości o korzystaniu z niej (wyrok Sądu Najwyższego z 24 maja 1974 r., III CRN 94/74). Kolejni właściciele  nieruchomości muszą oznaczać dojazd do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a ponadto gdy wymaga tego stan drogi, własnymi nakładami równać drogę, zasypywać dziury. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że urządzenia te nie muszą być wykonane bezpośrednio i samodzielnie przez właściciela nieruchomości władnącej (postanowienie SN z 24 kwietnia 2002 r., V CKN 972/2000).  Zarówno równanie drogi, wysypywanie żwiru, jak i montowanie oznaczeń dojazdu zawiera się w pojęciu "urządzenie". Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego pojęcie „urządzenie” oznacza „wynik celowego działania ludzkiego, uzewnętrzniony w trwałej postaci widocznych przedmiotów czy urządzeń wymagających do swego powstania pracy ludzkiej.” (orzeczenie SN z 26 listopada 1959 r., I CR 516/59). Równanie drogi pozostawia trwały ślad w postaci niwelowania nierówności, zasypywanie żwirem prowadzi do likwidacji dziur, oznaczenie dojazdu wyraźnie wskazuje klientom drogę do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W wyroku z 11 maja 2000 r., I CKN 273/2000 Sąd Najwyższy uznał, że utwardzone żwirem koleiny drogi stanowią trwałe i widoczne urządzenie gruntowe, ponieważ są one niewątpliwie efektem świadomego i pozytywnego działania ludzkiego, mającego na celu przystosowanie do korzystania gruntu służebnego.

 

aplikant radcowski Magdalena Kotyla

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości