Zgłoszenie robót budowlanych - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie robót budowlanych
........................... dnia ....................
Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego
w ...............................................


Wnioskodawca:
........................................................
zam. ...............................................
Zgłoszenie robót budowlanychW oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................


..........................................................
           Podpis
Załączniki:
1. szkic inwestycji
2. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi - decyzja zezwalająca na budowę

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości