Wniosek o zabezpieczenie powództwa - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

............... .....r.

 

Sąd ..............

 

Wydział ..............

 

  w........................

 

 

Powód: .....................

 

Pozwany: .....................

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

 

sygn.akt: .................

 

W imieniu własnym, wnoszę o:

  1. zabezpieczenie powództwa poprzez:

    • zajęcie ruchomości znajdujących się w siedzibie pozwanej spółki w ..............................

    • zajęcie wierzytelności przysługujących pozwanej spółce od .............................

 

Uzasadnienie

 

Wniosek o zabezpieczenie powództwa uzasadniam tym, iż:

  • z załączonych do pozwu dowodów wynika, iż powództwo jest wiarygodne;

  • sytuacja finansowa pozwanego przedstawiona poniżej wskazuje, iż zachodzi konieczność zabezpieczenia.

Brak zabezpieczenia mógłby pozbawić powoda zaspokojenia, gdyż jak wynika z informacji, jakie posiada powód - sytuacja finansowa pozwanego jest zła.

Świadczą o tym następujące dane:...............................

(i tu przedstawić złą sytuację pozwanego).

W tym stanie sprawy uzasadniony jest wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Wobec tego stanu faktycznego powód może pozostać bez zaspokojenia swoich słusznych pretensji. Sposób zabezpieczenia wskazany przez powoda nie jest dla pozwanego uciążliwy.

Mając na uwadze powyższe należało wnosić jak na wstępie.

 

 

Otrzymują:

  1. Sąd - 1 egz.

  2. A/a -1 egz.

 

 

 

 

 

 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości