Wystąpienie ze spółki - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wystąpienie ze spółki

Wystąpienie ze spółki
.......................(tutaj wpisujemy miejscowość i datę)   
 
 
Wystąpienie ze spółki

Działając na podstawie § X umowy spółki cywilnej zawartej w dniu .......................(tutaj wpisujemy datę) pomiędzy .......................(tutaj wpisujemy imię i nazwisko),.......................(tutaj wpisujemy imię i nazwisko),.......................(tutaj wpisujemy imię i nazwisko) niniejszym wypowiadam swój udział w spółce cywilnej .......................(tutaj wpisujemy nazwę) z siedzibą w .......................(tutaj wpisujemy adres), wpisanej do ewidencji d .......................(tutaj wpisujemy nazwę miasta) pod numerem.......................(tutaj wpisujemy numer), ze skutkiem natychmiastowym z powodu .....................
                                                                                              ...................................
                                          (podpis)

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości