Poręczenie solidarne za należyte wykonanie świadczenia - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Poręczenie solidarne za należyte wykonanie świadczenia

Poręczenie solidarne za należyte wykonanie świadczenia
.......................(tutaj wpisujemy miejscowość i datę)
 
 
 
.......................(tutaj wpisujemy imię i nazwisko)
.......................(tutaj wpisujemy adres)
 
Poręczenie solidarne za należyte wykonanie świadczenia

Poręczam solidarnie za należyte wykonanie przez .......................(tutaj wpisujemy nazwę firmy ), świadczenia wynikającego z umowy zawartej .......................(tutaj wpisujemy datę) pomiędzy ww. a .......................(tutaj wpisujemy nazwę firmy)  
W razie konieczności jako poręczyciel zobowiązuję się do wykonania zobowiązania lub uiszczenia wraz z pozostałymi poręczycielami solidarnie kwoty .......................(tutaj wpisujemy kwotę) tytułem kary umownej.
 
 
...............(podpis)

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości