Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą

 

Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą

Imię i Nazwisko

Miejscowość i data

adres

 

NIP

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą

Nr .........

 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem (nazwa maszyny, urządzenia lub wartości niematerialnej lub prawnej) o parametrach:

 

numer seryjny

 

rok produkcji

 

 

 

Z dniem .......... przekazuję wyżej wymieniony środek trwały na prowadzoną przeze mnie działalność gospodarczą.

Na podstawie cen rynkowych podobnych przedmiotów, przy uwzględnieniu dotychczasowego stopnia zużycia środka trwałego, wyceniam jego wartość na .... (słownie: ....) i taką wartość przyjmuję jako wartość początkowa do amortyzacji.

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości