Strona główna arrow Własność przemysłowa arrow Pojęcie podmiotów na prawach strony w postępowaniu administracyjnym
Zasady
Pojęcie podmiotów na prawach strony w postępowaniu administracyjnym Drukuj E-mail
Napisał Magdalena i Tomasz Horoszkiewicz   
poniedziałek, 23 lipiec 2007

W postępowaniu administracyjnym możemy wyróżnić podmioty postępowania i uczestników postępowania.[1] Do podmiotów postępowania zalicza się organy administrujące powołane do autorytatywnej konkretyzacji normy prawa materialnego w sprawie administracyjnej będącej przedmiotem postępowania oraz te podmioty, które w danej sprawie mają chronione przez prawo interes, a więc strony i podmioty na prawach strony. Podmioty postępowania korzystają z przyznanej im przez prawo pełni praw procesowych zróżnicowanych ze względu na pozycję prawną określonego podmiotu w postępowaniu administracyjnym. W odróżnieniu od nich podmioty na prawach strony korzystają z praw procesowych w celu zagwarantowania obrony ich konkretnych interesów w postępowaniu. Instytucja procesowa podmiotów na prawach strony charakteryzuj się tym, że prawo procesowe dopuszcza do uczestnictwa w postępowaniu organizację społeczną i prokuratora, ale podmioty te nie są stronami w toczącym się postępowaniu, gdyż postępowanie nie toczy się w ich „własnej sprawie”, występują one nie zamiast ale obok i niezależnie od strony.[2] Prawo procesowe przyznaje tym podmiotom „prawa strony”, są to jednak wyłącznie prawa procesowe. Nie przysługują im więc prawa wynikające z norm prawa materialnego, ani nie mogą one takimi prawami rozporządzać. W niektórych przypadkach prawo procesowe zastrzega uprawnienia procesowe wyłącznie dla strony (żądanie wznowienia postępowania, gdy strona została pozbawiona czynnego udziału w postępowaniu). Podmioty na prawach strony, mogą jednak dokonywać czynności procesowych w postępowaniu. Skuteczność prawna takich czynności jest jednak uzależniona od spełnienia wymagań, które stawia prawo procesowe np. co do formy i treści czynności.[1] Uczestnicy postępowania: osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki administracyjne, które w sprawie będącej przedmiotem postępowania administracyjnego nie mają interesów chronionych przez prawo, lecz są zainteresowane daną sprawą ze względu na ich udział w niektórych czynnościach postępowania.

[2] B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, PWN, Warszawa 1997.

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 23 lipiec 2007 )
< Poprzedni   Następny >
Kancelarie

Kancelaria Prawna
T.Horoszkiewicz

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 783312655


Subskrypcja
Bądź na bieżąco, skorzystaj z naszego Newslettera!

Nazwa listy


Imię:

E-mail:

Subskrybuj Zakończ
Zapamiętaj nas
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową