Środki karne w postępowaniu karnym - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Środki karne w postępowaniu karnym

Nawiązka i świadczenie pieniężne

 

Uwzględnianie w katalogu źródeł dochodów organizacji społecznych (ekologicznych) także nawiązki i świadczenia pieniężnego jest kontrowersyjne, choćby z uwagi na fakt, że nie sposób przewidzieć takiego dochodu. Ta niepewność cechuje zresztą prawie wszystkie źródła dochodów organizacji społecznych, nie wyłączając pochodzących z działalności gospodarczej i z majątku. Nawiązka i świadczenie pieniężne należą do tzw. środków karnych, które orzekane są w postępowaniu karnym (art. 39 KK). Środki karne uzupełniają katalog kar przewidzianych w postępowaniu karnym (art. 32 KK), są środkami o mniejszy stopniu dolegliwości orzekanymi w stosunku do skazanego, choć ich faktyczna dolegliwość nie musi być mniejsza od tej jaką niesie kara. Dotychczasowe nowelizacje Kodeksu karnego z 1997r. nie ominęły i środków karnych. Dokonana w roku 2004 nowelizacja przepisów Kodeksu karnego dotycząca nawiązki i świadczenia pieniężnego, wyraźnie uwzględniła jako „beneficjentów" tych środków organizacje społeczne (ekologiczne). Wcześniej Kodeks karny przewidywał w art. 47 § 2, iż w razie skazania za przestępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z ochroną środowiska, nie określając komu przypaść może orzeczona kwota. Od 16 maja 2005r. , tj. od czasu wejścia w życie wspomnianej nowelizacji - w razie skazania za przestępstwo przeciwko środowisku (art.181-187 KK), sąd może orzec nawiązkę na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej.

Krzysztof Nowak

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości