Obowiązek spełnienienia warunków - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Obowiązek spełnienienia warunków

Nawiązka i świadczenie pieniężne

 

Kodeks karny wykonawczy ustanawia także sankcje za:

● wykorzystanie środków finansowych pochodzących z nawiązki lub ze świadczenia pieniężnego niezgodnie z ich przeznaczeniem;

● nie wyodrębnienie tych środków w ewidencji księgowej;

● nie przekazanie aktualnych informacji o podstawowych zadaniach (celach statutowych) oraz informacji o zasięgu działania.

Krzysztof Nowak

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości