Podstawy prawne działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Podstawy prawne działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych

Podstawy prawne działalności gospodarczej

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej kształtowane są przez przepisy wielu aktów prawnych, począwszy od Konstytucji (art. 20, 22, 31 ust.3, 233 ust. 3), przez ustawy rangi kodeksu (m.in. art. 43(1) - 43(10), art. 109 (1) - 109(9) Kodeksu cywilnego; Kodeks spółek handlowych oraz akty podustawowe (rozporządzenia). Działalność gospodarcza stanowi także przedmiot prawodawstwa unijnego, którym jesteśmy związani od 1 maja 2004r. 

Krzysztof Nowak

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości