Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.  „zasada wolności gospodarczej" pojęcie - działalności gospodarczej wyłączenie zastosowania ustawy 

Aktem podstawowym obok Konstytucji (art. 20, 22) jest ustawa dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Według tej ustawy - podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (art. 6 ust.1). Z wolności tej korzystać mogą zatem także organizacje społeczne64, możliwość taka została wyłączona tylko w stosunku do partii politycznych. Organ administracji publicznej nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust.2).

Krzysztof Nowak

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości