Działalność gospodarcza - pojęcie - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Działalność gospodarcza - pojęcie

Działalność gospodarcza - pojęcie

 

Wspomniana ustawa definiuje działalność gospodarczą jako działalność zarobkową, wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także jako działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2). „Zarobkowość" tej działalności oznacza, że prowadzona jest ona z zamiarem osiągnięcia zysku (dochodu), a więc nadwyżki przychodów nad kosztami. Jest to także działalność zawodowa wykonywana w sposób organizowany, co oznacza, że wykonywana jest przez podmiot profesjonalnie do niej przygotowany, potrafiący zapewnić bezpieczeństwo obrotu swym kontrahentom. Ciągły charakter tej działalności oznacza, że nie jest ona podejmowana w sposób sporadyczny, incydentalny - lecz stanowi dla podejmującej tej działalność osoby w miarę stałe źródło utrzymania.

Krzysztof Nowak

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości