Ograniczenie działalności gospodarczej - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Ograniczenie działalności gospodarczej

Ograniczenie działalności gospodarczej

Ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej wynikać mogą tylko z ustawy (art. 31 ust.3 oraz art. 233 ust.3 KonRP) i dotyczyć np. form organizacyjnych, w jakiej określony rodzaj działalności może być prowadzony, warunków technicznych prowadzenia działalności, etc. Organizacja społeczna podejmująca się działalności gospodarczej podlega obowiązkom wynikającym z prawa prywatnego (cywilnego) , w szczególności z umów zawieranych ze swymi kontrahentami, wiążą ją także ustalone w obrocie gospodarczym zwyczaje oraz zasady współżycia społecznego - jako swoiste źródła prawa w stosunkach opartych na równorzędności stron (art. 56 Kodeksu cywilnego). Przedsiębiorca podlega także wymogom wynikającym z prawa publicznego (administracyjnego), w szczególności podatkowego, celnego etc., które reguluje jego stosunki z organami państwa. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy wynikające z tzw. Prawa publicznego (administracyjnego) określa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzysztof Nowak

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości