Faktura VAT - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Faktura VAT

Faktura VAT  

Miejscowość i data

Faktura VAT Nr

Sprzedawca

Nabywca

Nazwa

 

Adres

 

 

 

NIP

 Lp.

Nazwa towaru

PKWiU

J.m.

Ilość

Cena jednost.

Wartość bez podatku

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość z podatkiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

X

 

 

 

 

 

 

W tym:

 

Zw.

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

Słownie:

Podpis wystawcy

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości