Nota korygująca - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Nota korygująca

Nota korygująca  


Miejscowość:

ORYGINAŁ/KOPIA


Dzień:


Wystawca noty (nabywca):
Wystawca faktury VAT (sprzedawca):


Dane z faktury VAT

Numer faktury VAT

Data sprzedaży

Data wystawienia faktury


Treść do korekty

Treść prawidłowaZgadzam się z treścią noty

Potwierdzam jej treść

Imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej notę


Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy notyKancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości