Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych

.......................................

                                                                                                       (miejsce data)

 

 

............................................                                     ............................................

............................................                                     ............................................

............................................                                    ............................................

............................................                                    ............................................

............................................                                    ............................................

        (pracodawca)                                                                                  (pracownik)

 

 

 

 

 

                                         Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych

 

Zlecam Panu/i .................................................  wykonanie pracy w ramach godzin nadliczbowych w dniu ............... r. od godziny............. do godziny ....................... w ....................... na stanowisku .................................................... ,w celu.............................................................................................................................

z powodu ..........................................................................................................

 

 

.................................................                                      ............................................

       (podpis pracodawcy)                                                          (podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości