Zgoda pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Zgoda pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Zgoda pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

.....................................

                                                                                                                (data)

 

 

......................................                                                       ......................................

......................................                                                       ......................................

......................................                                                       ......................................

......................................                                                      ......................................

(oznaczenie pracownika)                                                        (oznaczenie pracodawcy)

 

 

 

 

 

Zgoda pracodawcy na rozwiązanie umowy o

pracę za porozumieniem stron

 
 

W związku z wnioskiem Pana/i ........................................ z dnia .......................... w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dniem .................................. na podstawie porozumienia stron wyrażam na to zgodę.

 

 

Z poważaniem

 

..............................................

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości