Zawiadomienie pracownicy (pracownika) o rezygnacji z urlopu wychowawczego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Zawiadomienie pracownicy (pracownika) o rezygnacji z urlopu wychowawczego

Zawiadomienie pracownicy (pracownika) o rezygnacji z urlopu wychowawczego

 

...........dnia...................r.

...................................                                                                                                                         

(oznaczenie pracownika)

                                                                                                                                .................................

                                                                                                                                (oznaczenie pracodawcy)

Zawiadomienie pracownicy (pracownika) o rezygnacji z urlopu wychowawczego

Zgłaszam rezygnację z dalszego korzystania z urlopu wychowawczego i zawiadamiam, iż zamierzam przystąpić do pracy od dniu ............ ......... r. włącznie.

 

                                              

                                                                                                     .......................................

                                                                                                                                   (podpis pracownika/cy)

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości