Zawiadomienie pracodawcy o terminie zakończenia urlopu wychowawczego - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Zawiadomienie pracodawcy o terminie zakończenia urlopu wychowawczego

Zawiadomienie pracodawcy o terminie zakończenia urlopu wychowawczego

...........dnia...................r.

...................................                                                                                                                         

(oznaczenie pracownika)

                                                                                                                                .................................

                                                                                                                                (oznaczenie pracodawcy)

 

 

Zawiadomienie pracodawcy o terminie zakończenia urlopu wychowawczego

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, iż termin zakończenia udzielonego mi  w dniu .................. urlopu wychowawczego upływa .................... r. W związku z tym powrócę do pracy w dniu ....................r., w związku z tym proszę o przygotowanie mojego stanowiska pracy.

 

                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                       ..................................

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości