Wniosek o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy (stażu) i powrotu. - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy (stażu) i powrotu.

Wniosek o zwrot z Funduszu Pracy ponoszonych  kosztów dojazdu do miejsca pracy (stażu)  i powrotu do miejsca zamieszkania przez bezrobotnego skierowanego do pracy (stażu) na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy                                 Dnia ...................
...............................
 (imię i nazwisko)
...............................
(adres zamieszkania)


Powiatowy Urząd Pracy
w ...........................


Wniosek o zwrot z Funduszu Pracy ponoszonych  kosztów dojazdu do miejsca pracy (stażu)  i powrotu do miejsca zamieszkania przez bezrobotnego skierowanego do pracy (stażu) na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy


Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1, z późniejszymi zmianami)
zwracam się z prośbą o dokonywanie przez okres ..... miesięcy
zwrotu z Funduszu Pracy ponoszonych przeze mnie kosztów dojazdu
do pracy - miejsca stażu*) i powrotu do miejsca zamieszkania.
   Nadmieniam, że na podstawie skierowania tutejszego urzędu
pracy z dnia ..................................................
podjąłem (podjęłam) z dniem ...................................
zatrudnienie-staż*) w .........................................
                               (nazwa pracodawcy)
w miejscowości .............................
   Jednocześnie oświadczam, że koszt dojazdu najtańszym
środkiem komunikacji publicznej wynosi .................... zł
miesięcznie.
   Nadmieniam jednocześnie, że zgodnie z zawartą umową będą
uzyskiwał(a) za wykonywaną pracę wynagrodzenie w wysokości
około ................... zł miesięcznie*).
                                  

              ..............................
                                                 (podpis)


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.96.45.202)
 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości