Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
...........................................................
                                                                                        (miejscowość, data)...........................................................
(imię, nazwisko, adres pracownika)

    
...........................................................
                                                                            (oznaczenie pracodawcy)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Z dniem ........................wypowiadam umowę o pracę na czas określony/nieokreślony  z zachowaniem .........................okresu wypowiedzenia.

.....................................
                                         (podpis pracownika)
Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości