Przesłanki rozwodu - orzeczenie o winie - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Przesłanki rozwodu - orzeczenie o winie

 

 

 

Wyrok SN z 21.3.2003r., II CKN 1270/00

 

Dla ustalenia w myśl treści art. 57 par. 1 KRO, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, istotne są te zachowania małżonków ( które miały miejsce przed rozkładem pożycia małżeńskiego). Tylko one odnoszą się do treści art. 361 par. 1 KC. To znaczy uznawane są za przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego. Oceniane są w związku z powyższym jako zawinione. Nie znaczy to jednak, że po rozkładzie pożycia małżeńskiego,małżonkowie nie powinni zachowywać się wobec siebie lojalnie( przez cały czas trwania ich małżeństwa). Jeżeli ich niewłaściwe zachowanie nastąpiło przed rozkładem pożycia małżeńskiego( stanowi to konsekwencję w postaci przypisania winy, temu z małżonków który dopuścił się,, negatywnego zachowania’’). Natomiast jeżeli zachowanie to miało miejsce po całkowitym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Oceniać je trzeba z punktu widzenia zasad współżycia społecznego dla oceny zgodności orzeczenia rozwodu z tymi zasadami oraz oceny zgodności z nimi odmowy zgody na rozwód małżonka, któremu nie można przypisać winy. 

 

 

ROZWÓD,  ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE, ROZWÓD Z WINĄ MAŁRZONKA, WINA, PRZESŁANKI ROZKŁADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

 

 

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości