Oświadczenie o przyjęciu spadku - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Oświadczenie o przyjęciu spadku

Oświadczenie o przyjęciu spadku

                                                                                   .......................(tutaj wpisujemy miejscowość i datę)
 
.......................(tutaj wpisujemy imię i nazwisko oraz adres)
 
.......................(tutaj wpisujemy imię i nazwisko oraz adres nadawcy)
 

Oświadczenie o przyjęciu spadku

Niniejszym oświadczam, że spadek po .......................(tutaj wpisujemy imię i nazwisko), ostatnio zamieszkałej w .......................(tutaj wpisujemy adres) i tam zmarłej w dniu .......................(tutaj wpisujemy datę). przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobiercą zmarłej na mocy testamentu została .......................(tutaj wpisujemy nazwę i adres).
 
                                                                                                             ...................................
                                                                                                                   (podpis)

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości