WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

miejscowość i data: ....................

Dane wnioskodawcy:

Nazwisko / Imię / Jednostka: ......................... .......................

Adres: .....................................................................................

Nr telefonu: .............................................................................

 

Do:   ........................................................

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

1. Sposób udostępnienia informacji publicznej:*

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

kserokopia

pliki informatyczne

2. Forma przekazania informacji:

pocztą elektroniczną na adres:...................................................

pocztą pod adres**: ........................................................................................................
........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................

  odbiór osobiście przez wnioskodawcę

Uwagi:   * proszę zakreślić właściwe pole       ** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Urząd zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty od udzielonej informacji publicznej.

                                                                                              ........................................................

                                                                                               podpis wnioskodawcy

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości